KCCI

Past Office-Bearers

KCCI OFFICE BEARERS : 1941-1942 TO 2022-2023
YEAR PRESIDENT HONORARY SECRETARY HONORARY TREASURER
1941 – 1942 Sri. Manel Annappa Nayak
1942 – 1943 Sri. Mizar Govinda Pai Sri K Keshava Shenoy
Sri Ullal Deva Rau
Sri Janab Md Abdul Sakoor
1943 – 1944 Sri. Kasturi Nagesh Pai Sri H Damodar Sheshagiri Kamath
Sri M. Raghavendra Pai
Sri Ullal Devadas Rau
1944 – 1945 Sri. Vithalji Purushotham Sri Manel Srinivas Nayak Sri M L Gopala Shetty
1945 – 1946 Sri. B. Vaikunta Baliga Sri P Umanath Bhandary
Sri P Keshava Shenai
Sri U Subraya Mallia
1946 – 1947 Sri. A. Damodar Pai Sri P Umanath Bhandary
Sri M Srinivas Nayak
Sri U Subraya Mallia
1947 – 1948 Sri. V. S. Kudva Sri Devidas Giridharlal
Sri P. Ramnath Shenoy
Sri P Umanath Bhandary
1948 – 1949 Sri. V. S. Kudva Sri Devidas Giridharlal
Sri P. Ramnath Shenoy
Sri P Umanath Bhandary
1949 – 1950 Sri. V. S. Kudva Sri Devidas Giridharlal
Sri P. Ramnath Shenoy
Sri P Umanath Bhandary
1950 – 1951 Sri. Devidas Giridharlal / F X D Pinto Sri K Keshava Shenai
Sri P Ramnath Shenai
Sri P Umanath Bhandary
1951 – 1952 Sri A Umanath Rao Sri Dhiorajlal Vithalji
Sri Manel Madhava Nayak
Sri U Subraya Mallia
1952 – 1953 Sri A Umanath Rao Sri U Subbraya Mallia
Sri B.R Kamath
Sri P Laxminarayan Rao
1953 – 1954 Sri A Umanath Rao Sri M. Madhava Nayak
Sri B.R. Kamath
Sri P Laxminarayan Rao
1954 – 1955 Sri. Gajanana Rao Pandit Sri U Subraya Mallia
Sri P.R. Shenoy
Sri P Laxminarayan Rao
1955 – 1956 Sri. Kudpi Srinivas Shenoy Sri U Subraya Mallia
Sri M.G. Anantha Pai
Sri P Narsing Rau
1956 – 1957 Sri. Kudpi Srinivas Shenoy Sri U Subraya Mallia
Sri P Narasing Rao
Sri K Mangesh Pai
1957 – 1958 Sri. Kudpi Srinivas Shenoy Sri U Subraya Mallia
Sri P Narasing Rao
Sri K Mangesh Pai
1958 – 1959 Sri. Manel Srinivas Nayak Sri U Subraya Mallia
Sri P Narasing Rao
Sri K Mangesh Pai
1959 – 1960 Sri. Kudpi Srinivas Shenoy Sri P. Narasing Rao
Sri U. Rajaram Mallia
Sri U Rajaram Mallya
1960 – 1961 Sri M G Ananth Pai Sri P. Narasing Rao
Sri U. Rajaram Mallia
Sri Dada Haji Ebrahim Halari
1961 – 1962 Sri M Raghavendra Pai Sri P. Narasing Rao
Sri U. Rajaram Mallia
Sri M J Kamath
1962 – 1963 Sri M Raghavendra Pai Sri P. Narasing Rao
Sri U. Rajaram Mallia
Sri M J Kamath
1963 – 1964 Sri Kasturi Laxman Pai Sri P. Narasing Rao
Sri U. Rajaram Mallia
Sri Sowkar M Baba Pai
1964 – 1965 Sri Kasturi Laxman Pai Sri P. Narasing Rao
Sri U. Rajaram Mallia
Sri Sowkar M Baba Pai
1965 – 1966 Sri Ullal Subraya Mallia Sri P. Narasing Rao
Sri U. Rajaram Mallia
Sri Sowkar M Baba Pai
1966 – 1967 Sri Ullal Subraya Mallia Sri U. Rajaram Malliya
Sri Kamalaksha Pai Kasturi
Sri Sowkar M Baba Pai
1967 – 1968 Sri M. Janardhan Kamath Sri U. Rajaram Malliya
Sri Kamalaksha Pai Kasturi
Sri Sowkar M Baba Pai
1968 – 1969 Sri M. Janardhan Kamath Sri Sowkar M Baba Pai Sri Basti Vaman Shenoy
1969 – 1970 Sri U. Rajaram Mallya Sri Sowkar M Baba Pai
Sri Kamalaksha Pai Kasturi
Sri Sevgur Ramachandra Kamath
1970 – 1971 Sri U. Rajaram Mallya Sri Sowkar M Baba Pai
Sri Kamalaksha Pai Kasturi
Sri Sevgur Ramachandra Kamath
1971 – 1972 Sri U. Rajaram Mallya Sri Sevgur Vasudev Kamath
Sri B.R. Kamath
Sri M Vasudeva Kamath
1972 – 1973 Sri Panchmal Vasudeva Kamath Sri Sevgur Vasudev Kamath
Sri B.R. Kamath
Sri M Vasudeva Kamath
1973 – 1974 Sri Panchmal Vasudeva Kamath Sri B.R. Kamath
Sri G. Sadananda Prabhu
Sri M Vasudeva Kamath
1974 – 1975 Sri Sowkar M Baba Pai Sri G. Sadananda Prabhu
Sri Mizar Sadananda Pai
Sri Kochikar Venkatraya Pai
1975 – 1976 Sri Sowkar M Baba Pai Sri G. Sadananda Prabhu
Sri Mizar Sadananda Pai
Sri Kochikar Venkatraya Pai
1976 – 1977 Sri K. C. Nair Sri H. Kamalaksha Shenoy
Sri M. Ganesh Pai
Sri Kochikar Venkatraya Pai
1977 – 1978 Sri S. Ramachandra Kamath Sri V.M. Pai
Sri Kalbavi Venkat Rao
Sri M Sadananda Bhaktha
1978 – 1979 Sri Madhusudan D Kushe Sri Kalbavi Venkat Rao
Sri M Laxman Kamath
Sri K Venkatraya Pai
1979 – 1980 Sri G. Sadananda Prabhu Sri M Laxman Kamath
Sri K. Venkatraya Pai
Sri K Sundar Kini
1980 – 1981 Sri Kalbhavi Venkat Rao Sri U. Sundar Kini
Sri H. Kamalaksha Shenoy
Sri M Sadananda Bhaktha
1981 – 1982 Sri M. Ganesh Pai Sri K. Venkatraya Pai Sri U. Sundar Kini
Sri Yeshwanth Kamath
Sri Praveenchandra Vanamalidas
1982 – 1983 Sri Srinivas V. Kudva Sri K.N. Basri
Sri M. Yeshwanth Kamath
Sri Praveenchandra Vanamalidas
1983 – 1984 Sri Srinivas V. Kudva Sri A Raghavendra Rao
Sri M. Yeshwanth Kamath
Sri K.K. Pai
1984 – 1985 Sri U. Suresh Mallya Sri A Umashankar Rao
Sri B. Vitobha Nagvekar
Sri Raj Prafulchand Vithalji
1985 – 1986 Sri A. Raghavendra Rao Sri A Umashankar Rao
Sri B. Vitobha Nagvekar
Sri Raj Prafulchand Vithalji
1986 – 1987 Sri A. Raghavendra Rao Sri Raj Prafulchand Vithalji
Sri U. Sadananda Nayak
Sri A Umashankar Rao
1987 – 1988 Sri Raj Prafulchand Vithalji Sri S. Madusudhan Kamath
Sri M. Nagesh Pai
Sri U Sadanand Nayak
1988 – 1989 Sri. Aroor Umashankar Rao Sri S. Madusudhan Kamath
Sri B. Vitobha S. Nagvekar
Sri M. Nagesh Pai
1989 – 1990 Sri. Aroor Umashankar Rao Sri S Madusudhan Kamath
Sri G. Giridhar Prabhu
Sri M. Nagesh Pai
1990 – 1991 Sri. U. Sadananda Nayak Sri G. Giridhar Prabhu
Sri Sathyabnarain Maheshwari
Sri B. Vitobha S. Nagvekar
1991 – 1992 Sri. U. Sadananda Nayak Sri G. Giridhar Prabhu
Sri Sathyabnarain Maheshwari
Sri B. Vitobha S. Nagvekar
1992 – 1993 Sri. M. Nagesh Pai Sri G. Giridhar Prabhu
Sri Sathyabnarain Maheshwari
Sri T Subbaya Shetty
1993 – 1994 Sri. A. K. Gopinath Shenoy Sri T. Subbaya Shetty
Sri Muralidhar K. Ramani
Sri G. Giridhar Prabhu
1994 – 1995 Sri. A. K. Gopinath Shenoy Sri Muralidhar K. Ramani
Sri B. Vitobha S. Nagvekar
Sri G. Giridhar Prabhu
1995 – 1996 Sri. T. Subbaya Shetty Sri Muralidhar K. Ramani
Sri K. Surendra Prabhu
Sri Suryaprakash Bhat U
1996 – 1997 Sri. T. Subbaya Shetty Sri Muralidhar K. Ramani
Sri K. Surendra Prabhu
Sri Suryaprakash Bhat U
1997 – 1998 Sri B. Vitobha S. Nagvekar Sri Suryaprakash Bhat U
Sri K.N. Prabhu
Sri K Surendra Prabhu
1998 – 1999 Sri. B. Vitob S. Nagvekar Sri Suryaprakash Bhat U
Sri K.N. Prabhu
Sri K Surendra Prabhu
1999 – 2000 Sri. Muralidhar K. Ramani Sri R.D. Kini
Sri K. Surendra Prabhu
Sri Suryaprakash Bhat U
2000 – 2001 Sri. S. S. Kamath Sri R.D. Kini
Sri Kalbhavi Prakash Rao
Sri K Surendra Prabhu
2001 – 2002 Sri. G. Giridhar Prabhu Capt. J.P. Menezes
Sri Santhosh D’Souza
Sri K Surendra Prabhu
2002 – 2003 Sri. G. Giridhar Prabhu Capt. J.P. Menezes
Sri Santhosh D’Souza
Sri K Surendra Prabhu
2003 – 2004 Sri. R. D. Kini Capt. J.P. Menezes
Sri M. Padmanabha Kamath
Sri Santhosh D’Souza
2004 – 2005 Sri. A. Srinivas Rao Sri M. Padmanabha Kamath
Sri M. Aziz Ahmed
Sri Santhosh D’Souza
2005 – 2006 Sri. A. Srinivas Rao Sri M. Padmanabha Kamath
Sri M. Shekhara Pujari
Sri Santhosh D’Souza
2006 – 2007 Sri. John Prasad Menezes Sri Srinivas S. Kamath
Sri M. Shekhara Pujari
Sri M. Ahmed Bawa
2007- 2008 Sri. Kumble Narasimha Prabhu Sri M. Shekhara Pujari
Sri G.G. Mohandas Prabhu
Sri M. Ahmed Bawa
2008 – 2009 Sri. Srinivas S. Kamath Sri B. Chandrakanth Rao
Smt. Latha R. Kini
Sri M. Ahmed Bawa
2009 – 2010 Sri. Srinivas S. Kamath Sri B. Chandrakanth Rao
Sri Mohammed Ameen
Smt. Latha R. Kini
2010 – 2011 Sri. G. G. Mohandas Prabhu Sri Mohammed Ameen
Sri Arjun L.A. Pinto Prabhu
Sri B. Chandrakanth Rao
2011 – 2012 Smt. Latha R. Kini Sri Rammohan Pai Maroor
Sri Sudhir P. Ghate
Sri M. Ganesh Bhat
2012 – 2013 Sri Mohammed Ameen Sri Rammohan Pai Maroor
Sri Jeevan Saldanha
Sri M. Ganesh Bhat
2013 – 2014 Sri Mohammed Ameen Sri Rammohan Pai Maroor
Sri Jeevan Saldanha
Sri M. Ganesh Bhat
2014 – 2015 Sri Nigam B. Vasani Sri Jeevan Saldanha
Sri Ananth G. Pai
Sri M. Ganesh Bhat
2015 – 2016 Sri Rammohan Pai Maroor Smt. Vathika Pai
Sri Gaurav Hegde
Sri M. Ganesh Bhat
2016 – 2017 Sri  Jeevan Saldanha Sri Praveen Kumar Kalbhavi
Sri P. B. Abdul Hameed
Sri M. Ganesh Bhat
2017 – 2018 Mrs. Vathika Pai Sri Shashidhar Pai Maroor
Sri Prashanth C. G.
Sri M. Ganesh Bhat
2018 – 2019 Sri  P. B. Abdul Hameed Sri Shashidhar Pai Maroor
Sri Prashanth C. G.
Sri M. Ganesh Kamath
2019 – 2020 Sri  Isaac Vas Sri  Nissar Fakeer Mohammed
Mr. Divakar Pai Kochikar
Sri M. Ganesh Kamath
2020 – 2021 Sri  Isaac Vas Mr. Nissar Fakeer Mohammed
CA Abdur Rahman Musba
Sri M. Ganesh Kamath
2021 – 2022 Sri  Shashidhar Pai Maroor Mr. Nissar Fakeer Mohammed
CA Ananthesh V. Prabhu
CA Abdur Rahman Musba
2022 – 2023 Sri  M. Ganesh Kamath Sri  B. A. Nazeer
Sri  Divakar Pai Kochikar
CA Abdur Rahman Musba