KCCI

Past Presidents

 ROLL OF HONOUR
1941  –  1942 Sri. Manel Annappa Nayak
1942  –  1943 Sri. Mizar Govinda Pai
1943  –  1944 Sri. Kasturi Nagesh Pai
1944  –  1945 Sri. Vithalji Purushotham
1945  –  1946 Sri. B. Vaikunta Baliga
1946  –  1947 Sri. A. Damodar Pai
1947  –  1950 Sri. V. S. Kudva
1950  –  1951 Sri. Devidas Giridharlal Chandarana
1950  –  1951 Sri. F. X. D. Pinto
1951  –  1954 Sri. A. Umanath Rao
1954  –  1955 Sri. Gajanana Rao Pandit
1955  –  1958 Sri. Kudpi Srinivas Shenoy
1958  –  1959 Sri. Manel Srinivas Nayak
1959  –  1960 Sri. Kudpi Srinivas Shenoy
1960  –  1961 Sri. M. G. Anantha Pai
1961  –  1963 Sri. M. Raghavendra Pai
1963  –  1965 Sri. Kasturi Laxman Pai
1965  –  1967 Sri. Ullal Subraya Mallya
1967  –  1969 Sri. M. Janardhan Kamath
1969  –  1972 Sri. U. Rajaram Mallya
1972  –  1974 Sri. P. Vasudeva Kamath
1974  –  1976 Sri. Sowkar M. Baba Pai
1976  –  1977 Sri. K. C. Nair
1977  –  1978 Sri. S. Ramachandra Kamath
1978  –  1979 Sri. Madhusudhan D. Kushe
1979  –  1980 Sri. G. Sadananda Prabhu
1980 –   1981 Sri Kalbavi Venkat Rao
1981  –  1982 Sri. M. Ganesh Pai (30-06-1981 to 15-09-1981)
1981  –  1982 Sri K. Venkatraya Pai (18-09-1981-21-06-1982)
1982  –  1984 Sri. Srinivas V.  Kudva
1984  –  1985 Sri. U. Suresh Mallya
1985  –  1987 Sri. A. Raghavendra Rao
1987  –  1988 Sri. Raj Prafulchandra Vithalji
1988  –  1990 Sri. Aroor Umashankar Rao
1990  –  1992 Sri. U. Sadananda Nayak
1992  –  1993 Sri. M. Nagesh Pai
1993  –  1995 Sri. A. K. Gopinath Shenoy
1995  –  1997 Sri. T. Subbaya Shetty
1997  –  1999 Sri. B. Vitob S. Nagvekar
1999  –  2000 Sri. Muralidhar K. Ramani
2000  –  2001 Sri. S. S. Kamath
2001  –  2003 Sri. G. Giridhar Prabhu
2003  –  2004 Sri. R. D. Kini
2004  –  2006 Sri. A. Srinivas Rao
2006  –  2007 Sri. John Prasad Menezes
2007  –  2008 Sri. Kumble Narasimha Prabhu
2008  –  2010 Sri. Srinivas S. Kamath
2010  –  2011 Sri. G. G. Mohandas Prabhu
2011  –  2012 Smt. Latha R. Kini
2012  – 2014 Sri. Mohammed Ameen
2014  – 2015 Sri Nigam B. Vasani
2015  – 2016 Sri Rammohan Pai Maroor
2016  – 2017 Sri Jeevan Saldanha
2017 –  2018 Smt. Vathika Pai
2018 – 2019 Sri P. B. Abdul Hameed
2019 – 2021 Sri Isaac Vas
2021 – 2022 Sri Shashidhar Pai Maroor
2022 – 2023 Sri M. Ganesh Kamath
2023 – Sri Ananthesh V Prabhu